- - - - - en het is nu tijd voor verandering!

Zorgen=Ontzorgen

Bepaalde afdelingen functioneren niet goed. Ziekteverzuim onder het personeel. Doelstellingen worden niet gehaald. Budgetten overschreden. Elk bedrijf heeft in meer of mindere mate problemen om de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen. Voor met name groeiende bedrijven is het vaak moeilijk te ontdekken waar het probleem zit en hoe die opgelost moet worden. En juist om te groeien en de concurrent een stap voor te blijven is het nodig om problemen direct aan te pakken. 
 
Interim Manager Ben Doorn en Bedrijfsoefentherapeut Lian Meurs van Houding-en-Werk kunnen u begeleiden om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zij zoeken naar maatoplossingen voor uw bedrijf. Concreet betekent dat enerzijds het adequaat beheersen van bedrijfsprocessen om de organisatie slagvaardig te houden, zonder te verzanden in een ad hoc beleid en anderzijds het creëren van een gezonde werkomgeving om ziekteverzuim terug te dringen en zelfs te voorkomen.
 
Kijk verder op de pagina’s Interim Management en Personal Management om te zien wat Houding-en-Werk voor uw organisatie kan betekenen, want onze zorg is uw bedrijf ontzorgen.

Lian Meurs

Klachten hebben is vervelend, vooral als er werk op je ligt te wachten. Toch ontstaan klachten soms juist door de houding bij bepaalde werkzaamheden. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Lian Meurs kijkt samen met mensen naar hun houding- en bewegingspatroon tijdens de werkzaamheden en stimuleer het bewustwordingsproces. Mensen gaan inzien wat ze kunnen veranderen, waardoor de klachten verdwijnen. Ook leert Lian hen om zichzelf te corrigeren wanneer de klachten terugkeren. Door samen een oplossing te bedenken, krijgt de werknemer weer plezier in het werk.

Lian Meurs is bedrijfsoefentherapeut en oefentherapeut Mensendieck. Als bedrijfsoefentherapeut is zij er op gericht om de lichamelijke belasting van werknemers te verminderen en om de lichaamshouding te verbeteren. Hiermee kunnen klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen. Ook besteedt zij aandacht aan ergonomische aspecten.

Zorgen is Ontzorgen

Lian Meurs  ontzorgt mensen door verband te leggen tussen de werksituatie, persoonlijke situatie en eventuele klachten of beperkingen zowel lichamelijk als  mentaal. Dit doet zij zowel één op één met de werknemer, als in groepsverband. Zij geeft de mensen  handvatten mee om terugval  te voorkomen.

Bedrijven die van haar diensten gebruik maken zijn onder meer Heiniken, Equens, Vervoersbedrijf Utrecht, Weevers,  PD.
Lees meer in het cv van Lian.

Ben Doorn

Reorganisaties gaan gepaard met veranderingen. Ieder mens ervaart een verandering anders en verwerkt dit op eigen wijze. Toch kan dit lastig zijn, vooral als je met hart en ziel in de zaak zit. Hoe kun je de mensen een handje helpen?

Met de aanwezige kennis en ervaring help ik mensen stap voor stap door deze fase heen. De betrokkenheid wordt hoger en zelfredzaamheid groter. Ieder mens blijkt heel goed in staat verbeteringen te ontwikkelen wanneer deze zich betrokken voelt. In dit soort processen geef ik sturing in groepsverband en begeleid ik mensen zo nodig individueel. En dan krijgen mensen plezier in de verandering.

Ben Doorn is specialist op het gebied van projectmanagement en verandermanagement. Met zijn analytisch denkvermogen weet hij tot de kern van problemen door te dringen en die op te lossen. Hij heeft een eigen werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om projecten systematisch en succesvol te volbrengen. Ook pakt hij moeiteloos bedrijfsprocessen aan.  Met zijn ervaring uit de maritieme sector streeft hij er naar om met de bestaande bemanning de thuishaven te bereiken.

Gericht op een efficiënte bedrijfsvoering

Ben Doorn doorziet snel hoe processen in elkaar zitten en ontdekt waar problemen kunnen ontstaan. Zijn adviezen zijn altijd gericht op een nog efficiëntere bedrijfsvoering.

Ervaring heeft hij met zowel korte als langlopende projecten bij onder meer Bam, VolkerRail, Rijkswaterstaat, Urenco, Akzo Salinco, Texas Instruments en Stork.
Lees meer in het cv van Ben.