Duizend1 Bloemendaal  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Goede procesbeheersing maakt groei mogelijk Gezonde werkomgeving voorkomt ziekteverzuim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ons Bedrijf

Wie zijn wij!
Houding-en-Werk gaat, op zowel het Interim/Verandermanagement als het Persoonlijke Management, uit van het werkproces. Twee actoren liggen vast: de werknemers die het werk moeten doen en de organisatie die het werk mogelijk maakt.
Juist in het werkproces kunnen problemen ontstaan. Overbelasting bij de groei van het bedrijf of stress door een opeenstapeling van procedures die niet meer aansluiten op de veranderende markt. Overbelasting en stress kunnen  leiden tot lichamelijke klachten. Wij kunnen u helpen met het oplossen van problemen op de werkvloer en de gevolgen die dit individueel op de medewerkers kunnen hebben.

Wij zijn Houding-en-Werk, actief vanaf 1992 met  de begeleiding van mensen die bewust zijn van de gevolgen van een verkeerde houding, zowel mentaal als fysiek.
Met ruim 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven zijn we vanaf 2003 fulltime bezig met het begeleiden van mensen bij bedrijven bij in het invoeren van noodzakelijke veranderingen.

Samenwerken, beheersbaar maken, efficiëntie bevorderen, oude gewoonten doorbreken. Bewustwording is altijd confronterend. Wij zorgen ervoor dat de bewustwording tot stand komt. Niet alleen vandaag, maar ook volgend jaar. Dat is veranderen. Dat is ons vak.

Wilt u meer weten over onze consultants lees dan verder op Achtergrond>>

Organisatie

Om een bedrijf efficiënt in te richten, om doelstellingen te halen of om veranderingen door te voeren, is het noodzakelijk dat alle werknemers op één lijn zitten. Soms echter zitten er knelpunten in de bedrijfsprocessen. Omdat bepaalde afdelingen niet goed ingericht zijn, omdat de bezetting niet optimaal is of omdat door grote werkdruk alleen maar ad hoc beslissingen genomen kunnen worden.

Overbelasting kan ook leiden tot een ad hoc beleid, waardoor het werk minder efficiënt gedaan wordt. De Verandermanager kijkt kritisch naar de processen en geeft adviezen om ze te verbeteren. Het werk kan dan efficiënt uitgevoerd worden door de juiste mensen. Het resultaat is een slagvaardige organisatie.

In dergelijke gevallen kan Houding-en-Werk uw organisatie uitkomst bieden. Veranderen gaat niet vanzelf.
“De  problemen zijn met vertegenwoordigers uit het bedrijf op papier gezet. De plannen zijn netjes op een rijtje gezet in een plan van aanpak. De medewerkers worden bijgepraat in een bijeenkomst met een hapje en een drankje en de volgende dag……..zet iedereen de hakken in het zand…….en dan?”
Projectbegeleiding richt zich op: de overgangsfase van Plan naar Uitvoering: Het daadwerkelijke  verander -traject: Interim management>>

Mens

Al snel bleek dat niet alleen de fysieke houding van mensen tot ziekteverzuim leidt. Ook stress en persoonlijke  ontwikkeling zijn factoren die kunnen leiden tot uitval van functioneren. Al vrij snel zijn we ons gaan toeleggen op de psychosomatiek, psychisch gerelateerde lichamelijke klachten.

Personal Management is gericht op het voorkomen van klachten. De bedrijfsoefentherapeut geeft gerichte adviezen, leidt groepstrainingen en ondersteunt de re-integratie van zieke werknemers.  

Bij ziekte van een werknemer mist een werkgever niet alleen een kracht, het kost hem ook veel geld. De werkgever moet bijvoorbeeld twee jaar het salaris doorbetalen. Het is dus belangrijk om ziekteverzuim te voorkomen en om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.

Houding-en-Werk kan de handvatten aanreiken om ziekteverzuim te voorkomen en ook om ontstane klachten te genezen.  

Met de juiste Arbobegeleiding in uw organisatie kunt u ziekteverzuim te voorkomen en zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen: Personal Management >>